Overshoot agreement

Ingeval er 2 of meer shippers op een industrieel exitpunt actief zijn, kan het voorkomen dat een of meerdere van deze shippers de individuele gecontracteerde transportcapaciteit overschreden wordt, terwijl de afname lager is dan de som van de geboekte capaciteiten op betreffend netwerkpunt. Zie ook "Aangeslotene met meerdere Shippers".
Om hiervan gevrijwaard te zijn, kan via de TSC 4.A.4.1 regeling met de aangesloten partij op het betreffende exitpunt, worden afgesproken, dat deze zelf het risico van overschrijding draagt. De geboekte capaciteiten van de shippers worden dan bij elkaar opgeteld en de totale allocatie op dit punt mag deze capaciteitssom niet overschrijden (hierop geldt een operationele marge van 2%).

 

Situatie zonder 4.A.4.1 (Situatie 1)    
Partij Boeking (kWh/u) Allocatie (kWh/u) Overschrijding (kWh/u)
Shipper A 10000 12000 Ja, 2000 kWh/u
Shipper B 10000 9000 Nee
Totaal 20000 21000 n.v.t.

 

Situatie met 4.A.4.1 (Situatie 2)    
Partij Boeking (kWh/u) Allocatie (kWh/u) Overschrijding (kWh/u)
Shipper A 10000 12000 n.v.t.
Shipper B 10000 9000 n.v.t.
Totaal 20000 21000 Ja, 1000 kWh/u

 

In situatie 1 wordt per shipper bekeken of de geboekte capaciteit overschreden wordt. De shipper die meer dan 102% van de boeking  gealloceerd krijgt, die zal de overschrijding in rekening krijgen.

In situatie 2 worden de capaciteiten van de shippers opgeteld. De som van alle allocaties mag niet 102% van de totale boeking overschrijden. De in dit voorbeeld opgenomen exceeding komt ten laste van de aangeslotene. Voor deze situatie zijn de allocaties van de shippers niet relevant.

Overshoot overeenkomst 185 kB 06 dec 2017