Teruggeven van capaciteit (SoC)

Surrender of Capacity (SoC) is een CMP-maatregel die shippers de mogelijkheid biedt hun capaciteit terug te geven aan GTS. GTS zal deze capaciteit opnieuw aanbieden op de veiling op het PRISMA-platform. Capaciteit die door shippers wordt teruggegeven, zal pas worden verkocht nadat GTS haar eigen beschikbare capaciteit heeft verkocht. Tijdens de veiling valt de door een shipper teruggegeven capaciteit niet te onderscheiden van reguliere GTS-capaciteit.

De teruggevende shipper blijft de eigenaar van de capaciteit zolang de teruggegeven capaciteit niet opnieuw is verkocht. De via een SoC-verzoek aangeboden capaciteit kan niet op de secundaire markt worden gebruikt (voor bijvoorbeeld ToC, ToU of Diversion). Dit is pas weer mogelijk na afloop van de veiling. Indien de teruggegeven capaciteit niet wordt verkocht, krijgt de shipper weer de volledige beschikking over deze capaciteit.

In geval de teruggegeven capaciteit is doorverkocht aan een nieuwe shipper, wordt de teruggevende shipper ontheven van zijn betalingsverplichting. Een SoC kan ook gedeeltelijk slagen als slechts een deel van de teruggegeven capaciteit is doorverkocht.

Na de veiling wordt de teruggevende shipper door GTS via een email op de hoogte gesteld van de status van het SoC-verzoek.

Aan het indienen van een SoC-verzoek zijn geen kosten verbonden.

Overige informatie

  • De toepassing van de CMP-regels op het teruggeven van gebundelde capaciteit kan ertoe leiden dat contracten worden gesplitst waardoor shipper ongebundelde capaciteit overhoudt. Bijvoorbeeld, als een shipper gebundelde capaciteit teruggeeft om geveild te worden en GTS heeft nog wel capaciteit beschikbaar maar de NNO niet, dan zal GTS haar eigen capaciteit verkopen terwijl de NNO de teruggegeven capaciteit verkoopt. Dit resulteert in een (gedeeltelijke) splitsing van een contract voor gebundelde capaciteit.
  • SoC is slechts toegestaan voor gecontracteerde capaciteit zonder beperkingen. Een SoC is niet mogelijk als er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn (bijv. capaciteit in aanbouw bij een Open Season-contract.) Een shipper kan uitsluitend capaciteit teruggeven als hij beschikt over zowel de capaciteits- als de gebruiksrechten.
  • SoC is mogelijk bij een jaar-, kwartaal- en maandveiling met een firm forward flow. Ook is SoC mogelijk bij de maandveiling van firm capaciteit in de tegengestelde richting (counter flow). SoC is niet van toepassing op interruptible capaciteit en/of day-ahead en within-day veilingen.
  • Het indienen van een SoC-verzoek is gebonden aan een deadline. Voor de jaar-, kwartaal- en maandveilingen moet het verzoek ten minste 5 werkdagen vóór de bekendmaking van de veiling op PRISMA succesvol zijn verwerkt. De deadlines voor indiening vindt u in de veilingkalender op de GTS-website.
  • Een SoC-verzoek vereist een vlak profiel. Om een ‘geprofileerd’ SoC-verzoek in te kunnen dienen, moet shipper een afzonderlijk verzoek indienen voor elke ‘range’ tijdens een overlappende periode.
  • Elk SoC-verzoek krijgt een uniek SoC-timestamp. Op de veiling aangeboden SoC-capaciteit wordt verkocht in volgorde van timestamp (van oud naar nieuw) per netwerkpunt.

Zie voor meer informatie de Online Help-sectie op Prisma of de instructie.

SOC Instructie handleiding 1 MB 15 okt 2018