TTF

De Title Transfer Facility (de TTF) is een virtuele marktplaats waar wij aan marktpartijen de mogelijkheid bieden om gas dat al in het ons systeem aanwezig is (‘entry-paid gas’) over te dragen aan een andere partij. Via de TTF kan gas dat via een entrypunt is ingebracht in het landelijk gastransportnet, voordat het op een exitpunt het landelijk gastransportnet verlaat, gemakkelijk van eigenaar wisselen.

De TTF dient om de handel in gas te bevorderen. De TTF kan dienst doen als een virtueel entrypunt in het portfolio van een shipper of handelaar die gas koopt op de TTF en als een virtueel exitpunt in het portfolio van een shipper of handelaar die gas verkoopt op de TTF. Wij registreren het overdragen van gas via de TTF door middel van een ‘nominatie’. Dit is een elektronisch bericht waarin de hoeveelheid overgedragen gas, de periode en de kopende en verkopende partij worden vermeld. Een door ons erkende shipper of handelaar met een TTF-abonnement kan op de TTF handelen.

Er is in Nederland een groot aantal nationale en internationale partijen actief op het gebied van gas, zoals gasproducenten, gasopslagbedrijven, netbeheerders en gasdistributiebedrijven. De Nederlandse gashandelsplaats TTF is een belangrijke handelsplaats om gas te kopen of verkopen. Klanten die willen handelen in gas, sluiten bij ons hiervoor eerst een TTF-abonnement af.

Het TTF is opgericht in 2003 om de handel van gas op één marktplaats te bevorderen, waardoor de liquiditeit van de gashandel wordt verhoogd. Deze Nederlandse gashandelsplaats is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu de grootste op het Europese vasteland. Op het TTF wordt meer dan 14 keer het Nederlandse gasverbruik verhandeld. De gasprijzen op het Nederlandse groothandelsplatform zijn belangrijke referentieprijzen in Europa geworden.

Werking TTF

TTF is een virtuele marktplaats waar gas wordt verhandeld dat al in ons transportsysteem is ingebracht. Het is daardoor gemakkelijk verhandelbaar. Wij registeren deze handel via een ‘nominatie’. Dat is een elektronisch bericht waarin de hoeveelheid overgedragen gas, de periode en de kopende en verkopende partij worden vermeld.
Hoewel dergelijke handel in gas een aangelegenheid is van onze klanten onderling, moeten zij een transactie wel aan ons melden. Zo weten wij altijd wie de eigenaar is van het gas in ons systeem.

Gasbeurs

Via een gasbeurs kan een shipper of handelaar gas kopen of te koop aanbieden op de TTF zonder dat de andere partij in de gasoverdracht bekend is bij de shipper of handelaar. De gasbeurs zorgt voor het bij elkaar brengen van te koop aangeboden en te koop gevraagde hoeveelheden gas en faciliteert de financiële afhandeling. Indien de verhandeling van gas via een gasbeurs loopt, verzorgt de gasbeurs de TTF-nominatie voor de shipper. Hierbij wordt het saldo van transacties tussen de gasbeurs en de shipper of handelaar genomineerd. Voor handelen via een gasbeurs is een shipper licentie A, B, of C bij GTS een vereiste.

Op dit moment zijn er door het Ministerie van Economische zaken een aantal bedrijven aangewezen als gasbeurs voor de Nederlandse gasmarkt, te weten ICE ENDEX en ECC B.V.

Zie de sectie "Klant worden" voor het aanvragen van een shipper licentie.

Lijst met geregistreerde TTF-gebruikers

Hieronder treft u een lijst aan met shippers die hun toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun naam en contactgegevens op de GTS-website.
Indien u uw extra gegevens toegevoegd wilt zien aan deze lijst, dan kunt u dit kenbaar maken met het TTF publicatie formulier dat u hieronder kunt downloaden.
Mail deze naar customerdesk@gastransport.nl