Verhandelen

Entry en exit capaciteit zijn verhandelbaar via het PRISMA Secondary platform. Er zijn twee soorten van verhandeling mogelijk: verhandeling van alle rechten en verplichtingen (assignment) en verhandeling van alleen het gebruiksrecht ( transfer of use ).

Bij volledige overdracht gaan alle rechten en verplichtingen voor de overeengekomen periode over van verkopende naar kopende partij, dus de hele contractuele positie met inbegrip van het gebruiksrecht. De capaciteit komt hiermee in het portfolio van de kopende partij en deze partij zal de factuur van de overgedragen capaciteit gaan ontvangen.

Bij overdracht van gebruiksrechten blijft de verkopende partij de contracthouder en gaan alleen het gebruiksrecht en eventuele daarbij behorende afspraken over van de verkopende naar de kopende partij. De factuur voor de gecontracteerde capaciteit wordt naar de verkopende partij gestuurd.

Een overdracht wordt bij GTS aangemeld via het PRISMA Secondary platform. Het tarief voor verhandeling (zie appendix 1c van de huidige TSC) bestaat uit een vast bedrag per overdracht. Dit tarief wordt in rekening gebracht bij de verkopende partij.

De door een Amex gecontracteerde exitcapaciteit dient door middel van een assignment of een transfer of use over te worden gedragen aan de leverancier/shipper waarmee de Amex een gasleveringscontract heeft afgesloten. De AMEX hoeft voor deze overdracht geen gebruik te maken van het PRISMA platform maar kan hiervoor de formulieren op onze website gebruiken.
De overdracht dient ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de maand waarin het gastransport start te geschieden. Daarnaast moet de leverancier/shipper aan wie de capaciteit wordt overgedragen GTS minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de levering een switchbericht toesturen.

PRISMA Secondary kan beide vormen van verhandeling  volgens verschillende procedures laten verlopen:

  • Over the Counter (OTC); Dit is een bilaterale afspraak tussen twee shippers die uiteindelijk via PRISMA bekrachtigd wordt.
  • Call for Order (buy or sell); Initiërende shipper maakt een trade proposal om capaciteit te kopen of verkopen,  en andere shippers kunnen naar aanleiding daarvan een offer plaatsen om capaciteit te kopen of te verkopen, waaruit de initiërende shipper vervolgens kan kiezen.
  • Call for Offer (buy or sell); Initiërende shipper maakt een trade proposal om capaciteit te kopen of verkopen.De eerste shipper die op dat trade proposal reageert gaat de overeenkomst met de initiërende shipper aan.  

PRISMA Secondary biedt shippers de mogelijkheid om gebruik te maken van een trader list maar GTS zal dit niet ondersteunen. Assignment  kan indien gewenst anoniem worden doorgevoerd. In geval van anonieme verhandeling van gebundelde capaciteit moet de andere TSO dit ook ondersteunen. GTS is echter vooralsnog de enige TSO waarbij anonieme verhandeling mogelijk is en daarom is verhandeling van gebundelde capaciteit niet mogelijk. Transfer of use kan niet anoniem doorgevoerd worden

Aanvraag voor Transfer 57 kB 12 dec 2017
Aanvraag voor Anonieme Transfer 54 kB 12 dec 2017
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Voor zowel de verkopende als voor de ontvangende partij blijven de maandfactoren en tarieven van de originele boeking gelden.