Verhandelen

Entry en exit capaciteit zijn verhandelbaar via het PRISMA Secondary platform. Er zijn twee soorten van verhandeling mogelijk: verhandeling van alle rechten en verplichtingen (assignment) en verhandeling van alleen het gebruiksrecht (-transfer of use-).

Bij volledige overdracht gaan alle rechten en verplichtingen voor de overeengekomen periode over van verkopende naar kopende partij, dus de hele contractuele positie met inbegrip van het gebruiksrecht. De capaciteit komt hiermee in het portfolio van de kopende partij en deze partij zal de factuur van de overgedragen capaciteit gaan ontvangen.

Bij overdracht van gebruiksrechten blijft de verkopende partij de contracthouder en gaan alleen het gebruiksrecht en eventuele daarbij behorende afspraken over van de verkopende naar de kopende partij. De factuur voor de gecontracteerde capaciteit wordt naar de verkopende partij gestuurd.

Een overdracht wordt bij GTS aangemeld via het PRISMA platform Secundary Trading. Het tarief voor verhandeling (zie appendix 1c van de huidige TSC) bestaat uit een vast bedrag per overdracht. Dit tarief wordt in rekening gebracht bij de verkopende partij.

De door een AMEX gecontracteerde exitcapaciteit dient door middel van een assignment of een transfer of use over te worden gedragen aan de shipper/leverancier waarmee de AMEX een gasleveringscontract heeft afgesloten. De AMEX hoeft voor deze overdracht geen gebruik te maken van het PRISMA platform maar kan hiervoor de formulieren voor verhandelingen, beschikbaar op onze website, gebruiken.
De overdracht dient bij voorkeur ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de maand waarin het gastransport start te geschieden. Daarnaast moet de shipper/leverancier aan wie de capaciteit wordt overgedragen GTS minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de levering een switchbericht toesturen.

PRISMA Secondary Trading kan beide vormen van verhandeling  volgens verschillende procedures laten verlopen:

  • Over the Counter [OTC]; Dit is een bilaterale afspraak tussen twee shippers die uiteindelijk via PRISMA bekrachtigd wordt.
  • Call for Order [CFO] (buy or sell); Initiërende shipper maakt een trade proposal om capaciteit te kopen of te verkopen, andere shippers kunnen naar aanleiding daarvan een offer plaatsen om capaciteit te kopen of te verkopen, waaruit de initiërende shipper vervolgens kan kiezen.
  • First Come First Served [FCFS] (buy or sell); Initiërende shipper maakt een trade proposal om capaciteit te kopen of verkopen.De eerste shipper die op dat trade proposal reageert gaat de overeenkomst met de initiërende shipper aan.  

PRISMA Secondary Trading biedt shippers de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen trader list. Hierin plaatst een shipper zijn Eigen voorkeur-shiper om vrhandelingen mogelijk te maken.

Aanvraag voor Transfer 58 kB 11 dec 2019
Aanvraag voor Anonieme Transfer 54 kB 12 dec 2017
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Voor zowel de verkopende als voor de ontvangende partij blijven de maandfactoren en tarieven van de originele boeking gelden.