Opzeggen aansluiting

Gedeeltelijk of gehele opzegging van de aansluiting

De aansluiting op ons netwerk kan in zijn geheel of voor een gedeelte worden beëindigd. Voor een volledige beëindiging is een schriftelijk verzoek vereist om ook de bij de aansluiting behorende Aansluitovereenkomst te beëindigen. De opzegtermijn voor beëindiging van de aansluiting bedraagt 3 maanden, zoals vermeld in de Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Aansluitovereenkomst.

Ontmanteling van de aansluiting

De ontmanteling kan een gehele ontmanteling maar ook een gedeeltelijke ontmanteling betreffen. Bijvoorbeeld in het geval slechts een gedeelte van het gasontvangststation ontmanteld hoeft te worden. In dit geval vragen wij u als aangeslotene op het formulier hieronder aan te geven dat het een ontmanteling van één of meerdere straten betreft.

In goed overleg zullen wij overgaan tot (gedeeltelijke) ontmanteling van de aansluiting. GTS zorgt hierbij voor het verwijderen van de aansluiting. Bij een volledige ontmanteling wordt ook de aansluitleiding gelegen op uw terrein verwijderd. Wij zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de aansluitovereenkomst over gaan tot de ontmanteling.

In alle gevallen zal de toevoerleiding drukloos moeten zijn voordat werkzaamheden in de directe omgeving van de aansluiting of toevoerleiding plaats kunnen vinden.

Download

Aanvraag ontmanteling aansluiting 46 kB 27 nov 2017