Consultatie over werkwijze gebruik neutrale gasprijs

10 jul 2017

Op maandag 26 juni 2017 heeft GTS u middels een nieuwsbericht geïnformeerd over de werkwijze gebruik neutrale gasprijs. Namelijk, dat vanaf dinsdag 27 juni 2017 de werkwijze omtrent het gebruik van de neutrale gasprijs wijzigt: indien er geen neutrale gasprijs berekend kan worden door ICE ENDEX voor een bepaalde gasdag maakt GTS gebruik van de day ahead referentieprijs van PEGAS.

Zoals aangegeven betreft dit een tijdelijke alternatieve werkwijze en wordt parallel gewerkt aan een structurele en geformaliseerde oplossing. Middels dit schrijven wil GTS u nader informeren en uitnodigen deel te nemen aan een informele marktconsultatie.

GTS heeft twee alternatieven uitgewerkt om de neutrale gasprijs te berekenen die wij graag aan u willen voorleggen. GTS verwacht dat beide alternatieven een toekomstbestendige oplossing bieden voor het berekenen van de neutrale gasprijs.

Alternatief 1: Het formaliseren van de huidige tijdelijke werkwijze

GTS maakt gebruik van de neutrale gasprijs zoals gepubliceerd op de website van ICE ENDEX. Indien er geen neutrale gasprijs berekend kan worden door ICE ENDEX voor een bepaalde gasdag maakt GTS gebruik van de day ahead referentieprijs van PEGAS. Het betreft de DRP index die te vinden is via deze link, TTF DA voor weekdagen, TTF SAT voor zaterdagen en TTF SUN voor zondagen.  
Voor dit alternatief is een codewijziging nodig omdat de Transportcode gas LNB het open laat hoe de neutrale gasprijs bepaald moet worden als deze niet beschikbaar is alsmede dat de day ahead referentieprijs van PEGAS anders wordt berekend dan zoals vastgelegd in de Transportcode gas LNB.

Alternatief 2: Neutrale gasprijsberekening implementeren bij PEGAS

Voor de bepaling van de neutrale gasprijs zal gebruik gemaakt worden van de spotprijzen van de PEGAS (EEX) beurs. De berekening van de neutrale gasprijs vindt plaats zoals vastgelegd in de Transportcode gas LNB: per gasdag wordt de gewogen gemiddelde prijs bepaald van alle contracten die op een aangewezen beurs worden afgesloten gedurende de bewuste dag, de dag daarvoor en de twee dagen vóór de dag van de levering. Om dit mogelijk te maken dient PEGAS deze berekeningswijze te implementeren. Voor dit alternatief is geen codewijziging nodig omdat de berekening plaatsvindt in overeenstemming met de Transportcode gas LNB en PEGAS (EEX) een door de minister aangewezen beurs is.

Aanvullend stellen wij voor om de werkwijze in het geval dat de neutrale gasprijs onverhoopt niet bepaald kan worden vast te leggen. Op deze wijze wordt de huidige lacune in de Transportcode gas LNB opgevuld en wordt elke onduidelijkheid omtrent het berekenen van de neutrale gasprijs voorkomen. Wij stellen voor om bij het eventueel ontbreken van de neutrale gasprijs de meest recente neutrale gasprijs te gebruiken.

GTS wil marktpartijen uitnodigen om deel te nemen aan een informele marktconsultatie en u vragen om uiterlijk 11 augustus 2017 een eerste schriftelijke reactie te geven op de bovengenoemde twee alternatieven en/of andere alternatieven aan te dragen. Daarnaast vragen wij u om uw ideeën met ons te delen met betrekking tot de back-up werkwijze ingeval de neutrale gasprijs ontbreekt. We verzoeken u uw schriftelijke reactie onder vermelding van 'consultatie NGP werkwijze' te sturen aan customerdesk@gastransport.nl of gebruik te maken van ons postadres (GTS BV, Postbus 181, 9700 AD GRONINGEN)  ter attentie aan de heer K. Vogel.

Uiteraard is het mogelijk om tijdens de consulatie periode meer uitleg te ontvangen van GTS of om met elkaar van gedachte te wisselen over de standaard en back-up werkwijze. GTS geeft u graag de mogelijkheid om een individueel consult aan te vragen tijdens, voorafgaand of na afloop van de NC TAR marktsessie, op 13 juli 2017 in Den Haag. Dit is aan te vragen via de customerdesk.

Na afloop van de consultatie periode maakt GTS een rapport met daarin onder andere de reacties van marktpartijen, de reactie van GTS hierop en de voorgenomen structurele oplossing. Deze optie wordt ook voorgelegd aan de markt tijdens een informeel GEN welke naar verwachting eind augustus zal plaatsvinden. Reacties van marktpartijen worden in dit rapport openbaar gemaakt tenzij expliciet is aangegeven dat het om een vertrouwelijke reactie gaat.

Voor meer informatie kunt u telefonisch (+31 (0)50 521 33 33) of schriftelijk (customerdesk@gastransport.nl) contact opnemen met onze customerdesk.