GTS tarievenbesluit 2020

15 mei 2019

Onze toezichthouder ACM heeft het tarievenbesluit genomen voor de GTS tarieven in 2020.

Tussen het tarievenbesluit en ons tarievenvoorstel zitten twee verschillen. Ten eerste heeft ACM de inflatie geactualiseerd. In ons voorstel was een 2020 inflatie van 2,0% geschat. De werkelijke 2020 inflatie is 2,6%, conform CBS. Ten tweede heeft ACM ervoor gekozen om nacalculaties te spreiden over twee jaren, waardoor EUR 16 mln. aan nacalculaties wordt uitgesteld tot 2021. Dit uitstel leidt tot een stabieler tariefverloop. Het uitstel was een wens van markpartijen en wij vinden het positief dat ACM tegemoet is gekomen aan deze wens. De twee wijzigingen samen veroorzaken een 1% daling van de definitieve tarieven ten opzichte van de voorgestelde tarieven.

De tarieven gaan in per 1 januari 2020. Klik hier voor het tarievenbesluit 2020 op de ACM website en klik hier voor de vastgestelde tarieven.