Interruptible capaciteit boeken op storages

29 nov 2018

Met dit bericht willen we u graag informeren dat het voortaan mogelijk is om op storages interruptible capaciteit te boeken. Deze wijziging gaat in per 1 december 2018.

Zoals aangegeven tijdens de meest recente shipper meeting hebben storage operators aangegeven dat ze behoefte hebben aan een uitbreiding van geautomatiseerde boeking opties voor korte termijn capaciteit. Wanneer een shipper buiten kantooruren firm capaciteit wilde contracteren maar de capaciteit uitverkocht was, kon er niet direct capaciteit geboekt worden. Met de introductie van interruptible capaciteit maakt GTS het mogelijk om in zo’n situatie toch capaciteit te kunnen boeken. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit voor shippers. Interruptible capaciteit is te boeken op dagbasis.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt vanaf 1 december 2018 van deze mogelijkheid gebruikmaken als:

  • de storage wordt genoemd in Appendix 7 van de TSC (2019),
  • de einddatum van de boeking niet verder dan 15 dagen in de toekomst ligt,
  • er op de storage onvoldoende firm beschikbare capaciteit is voor de te boeken periode en
  • er voldoende interruptible capaciteit beschikbaar is.

Hoe kunt u interruptible capaciteit boeken?

Boekingen kunt u op de gebruikelijke wijze indienen via PRISMA. Wanneer tijdens het boekingsproces blijkt dat uw vraag groter is dan de firm beschikbare capaciteit, toont PRISMA een pop-up met de maximaal firm beschikbare capaciteit. Pas vervolgens de firm aangevraagde capaciteit exact aan naar de firm beschikbare capaciteit en voltooi het boekingsproces. Boek vervolgens de resterende capaciteit op interruptible basis. Indien beschikbaar zal dit worden toegekend.