Ontwerpbesluit kredietwaardigheidsbeleid GTS door ACM gepubliceerd

20 jun 2018

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 19 juni 2018 een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen in het kredietwaardigheidsbeleid van Gasunie Transport Services wordt voorgesteld. Met deze wijzigingen wordt de berekening van de exposure vereenvoudigd. Het huidige kredietwaardigheidsbeleid is opgenomen in bijlage 1 van de Transportcode Gas LNB.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

  • De 365-dagen onbalans methodiek wordt vervangen door een dag-onbalans methodiek voor partijen met licentie A, B of C;
  • De initiële onbalans exposure vervalt;
  • Bij de vaststelling van de exposure wordt de BTW hierin opgenomen voor de in Nederland geregistreerde partijen met licentie A, B, C of L;
  • De TTF reservering ter grootte van € 50.000 vervalt;
  • Een vaste onbalans reservering ter grootte van € 100.000 wordt geïntroduceerd voor partijen met licentie A, B of C;
  • De geldigheidstermijn van financiële zekerheden dient minimaal 4 maanden langer te zijn dan de einddatum van het contract voor partijen met licentie A, B, C of L.

U kunt het ontwerpbesluit vinden op de website van ACM. U heeft 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen bij ACM. Vervolgens neemt ACM een definitief besluit. De datum van inwerkingtreding van het definitieve besluit zal nog door ACM, in overleg met GTS, worden bepaald.  Wij zullen u nader berichten over de implementatie van de wijzigingen.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met onze Shipper Customer Desk.

Shipper Customer Desk GTS
E-mail: customerdesk@gastransport.nl
Telefoon: +31 (0)50 521 33 33