Voorstel codewijziging berekening netverliezen gas gepuliceerd door ACM

27 jul 2018

Het voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes voor het inkopen van netverliezen gas door regionaal netbeheerders is op 24 juli 2018 gepubliceerd door ACM.

Tot nu toe worden de netverliezen gas via allocatie en reconciliatie toegewezen aan leveranciers van kleinverbruikers en de kleinere grootverbruikers. De regionale netbeheerders krijgen in de Gaswet via de Wet Voortgang energietransitie (Vet) de nieuwe taak om netverliezen in te kopen. Volgens de memorie van toelichting bij de wet zijn netbeheerders het beste in staat om netverliezen te verminderen, waardoor het logisch is om deze taak bij hen neer te leggen.  Netbeheer Nederland stelt voor om in de codes de wijze van berekening netverliezen op te nemen.

Netverliezen:
Met netverlies wordt het verschil aangeduid tussen het volume aan gas dat een netgebied instroomt en het totaal aan gas in dat netgebied dat netbeheerders op basis van werkelijk verbruik kunnen toewijzen aan leveranciers. Dit verschil wordt veroorzaakt door onder meer ontsnappend gas, illegale onttrekking en meetverschillen. Omdat er niet altijd sprake is van een verlies, maar in sommige gevallen van een ‘netwinst’ spreekt Netbeheer Nederland in het voorstel ook wel van een netverschil.

U kunt het voorstel vinden op de website van ACM