Gascodes

Met codes Gas wordt de regelgeving bedoeld die ACM vaststelt voor de energiemarkt. In de codes Gas staan afspraken tussen netbeheerders en de gebruikers van het gasnet. Energieleveranciers zijn bijvoorbeeld gebruikers.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de codes Gas vast en controleert of bedrijven zich eraan houden. U leest hieronder waar de codes Gas over gaan en welke verschillende soorten codes er zijn.

De codes gaan onder andere over:

  • het berekenen van de tarieven door de netbeheerders. Voor welke diensten mogen netbeheerders een tarief in rekening brengen en hoe wordt dit tarief berekend?
  • de toegang tot het netwerk. Waar moet een energieleverancier van gas aan voldoen als hij gebruik wil maken van het netwerk?
  • vergoedingen bij uitval. Wat krijgen huishoudens en bedrijven vergoed bij gasstoringen?
  • afspraken over het uitwisselen van gegevens in de Nederlandse energiemarkt tussen  netbeheerders, energieleveranciers, meetbedrijven en andere netgebruikers.

Welke bedrijven moeten zich aan de codes energie houden?
De codes gelden voor netbeheerders en netgebruikers. Netbeheerders onderhouden het netwerk van gaspijpleidingen in Nederland. Zij zorgen voor het vervoer van gas naar huizen en bedrijven, en ze lossen eventuele storingen op. Netgebruikers zijn alle partijen die een rol spelen bij het leveren van gas, zoals energieleveranciers en meetbedrijven

De tekst van de codes wordt beschikbaar gesteld op wetten.overheid.nl .