Aangeslotene met exit capaciteit (AMEX)

Indien u als gasgebruiker aangesloten bent of gaat worden op het landelijk gastransportnet dan kunt u uw capaciteit boeken bij een leverancier en/of shipper die vervolgens de capaciteit in het GTS netwerk boekt. U kunt er echter ook voor kiezen om rechtstreeks bij GTS uw eigen (exit) capaciteit naar uw bedrijf te boeken. Hiervoor is het noodzakelijk om Aangeslotene Met EXitcapaciteit ( AMEX ) te worden.

Rechtstreeks uw transportcapaciteit boeken bij GTS

Voorheen was het voor aangesloten industrieën interessant om een AMEX licentie te hebben omdat dit de betreffende aangeslotene in staat stelt om langdurig capaciteit te boeken. Hiermee was zekerheid van gastransport gegarandeerd. Echter thans reserveert  GTS de geboekte capaciteit op uw aansluiting, in het lopende jaar, tot 1 december voor het daaropvolgende jaar zoals beschreven in art. 2.1.2.a van de Transportcode gas – LNB. Als aangeslotene bent u er dus van verzekerd dat de geboekte capaciteit in het lopende jaar ook beschikbaar voor u is in het volgende jaar mits er voor 1 december geboekt is op uw aansluiting. Boekingen na 1 december van het lopende jaar worden op first come first serve-basis afgehandeld. In dat opzicht is er voor aangeslotenen geen noodzaak meer om AMEX te willen zijn.

Indien u er toch nog voor kiest om zelf de exitcapaciteit op uw aansluiting te kunnen boeken moet u de nodige AMEX  licentie (licentie L) hiervoor aanvragen. Als eerste stap in dit erkenningsproces moet u het correct ingevulde licentie aanvraag formulier “licensing bij ons indienen.

Kredietwaardigheid
Voordat u de status van AMEX heeft dient u te voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid (Transportcode Gas LNB, bijlage 1). Dat betekent dat indien de boekingswaarde inclusief BTW van uw gecontracteerde capaciteit boven uw kredietlimiet uitkomt zullen wij aanvullende financiële zekerheden van u vragen. De AMEX zal uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van het contract deze financiële zekerheid moeten aanleveren.
Aanvullende zekerheden dienen vier maanden langer geldig te zijn dan de periode van de gecontracteerde capaciteit.
Voor elke AMEX wordt de kredietwaardigheid tijdens de looptijd van de gecontracteerde exitcapaciteit continu gemonitord.

Overdragen van capaciteit
Na het boeken van exitcapaciteit dient u deze capaciteit “over te dragen” aan de shipper. Dit kan ook via uw leverancier, waar u een gasleveringscontract mee heeft afgesloten. Overdracht kan door middel van een verhandeling (Assignment dan wel  Transfer of Usage). De overdracht dient tenminste 10 werkdagen voor aanvang van de maand waarin het gastransport start te geschieden. De leverancier moet minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de levering een switchbericht versturen aan GTS.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het worden van AMEX. Voor de verhandeling van de capaciteit betaalt u een bedrag (ca, €100) per overdracht. Dit tarief wordt in rekening gebracht bij de verkrijgende partij (de shipper). Dit tarief is opgenomen in appendix 1c van de huidige TSC.

Om u hiervoor aan te melden kunt u het volgende formulier gebruiken, Application form Licensing .

Het formulier kunt u, ingevuld en ondertekend, mailen aan de Customerdesk:
Customerdesk@gastransport.nl

Aanvraag formulier licensing 157 kB 05 nov 2019